ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ

 1. കാസര്‍ഗോഡ്

  എം.വി.ബാലകൃഷ്‌ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍

  സെക്രട്ടറി സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

  എ.കെ.ജി മന്ദിരം

  വിദ്യാനഗര്‍ - പി.ഒ

  കാസര്‍ഗോഡ്‌ - 671 123

  Ph: 04994-255560, 255199

 2. കണ്ണൂര്‍

  എം.വി ജയരാജന്‍

  സെക്രട്ടറി

  സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

  അഴീക്കോടന്‍ സ്മാരക മന്ദിരം

  തളാപ്പ്‌

  കണ്ണൂര്‍ - 670 002

  Ph: 04972-2700569, 2700659, Fax: 2705569, 

 3. വയനാട്‌

  പി.ഗഗാറിന്‍

  സെക്രട്ടറി

  സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

  കല്‍പ്പെറ്റ - പി.ഒ

  വയനാട്‌ - 673 121

  Ph: 04936-202544, 203587

 4. കോഴിക്കോട്‌

  പി.മോഹനന്‍ മാസ്റ്റര്‍

  സെക്രട്ടറി

  സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

  സി.എച്ച്‌ കണാരന്‍ മന്ദിരം

  വൈ.എം.സി.എ റോഡ്‌

  കോഴിക്കോട്‌ - 673 001

  Ph: 0495-2765150, 2765543, Fax: 2760033

 5. മലപ്പുറം

  ഇ.എന്‍.മോഹന്‍ദാസ്‌

  സെക്രട്ടറി

  സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

  കുന്നേമ്മല്‍

  മലപ്പുറം - 676 505

  Ph: 0483-2734986, 2734710

 6. പാലക്കാട്

  സി.കെ.രാജേന്ദ്രന്‍

  സെക്രട്ടറി

  സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

  കുഞ്ഞിരാമന്‍ മാസ്റ്റര്‍ സ്മാരക മന്ദിരം

  കോളേജ്‌ റോഡ്‌

  പാലക്കാട്‌ - 678 001

  Ph: 0491-2535838, 2533808

 7. തൃശ്ശൂര്‍

  എം.എം.വര്‍ഗ്ഗീസ്

  സെക്രട്ടറി

  സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

  അഴീക്കോടന്‍ സ്മാരക മന്ദിരം

  തൃശ്ശൂര്‍ - 680 001

  Ph: 0487-2335316, 2335191

 8. എറണാകുളം

  സി എന്‍ മോഹനന്‍

  സെക്രട്ടറി

  സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

  ലെനിന്‍ സെന്റര്‍

  കലൂര്‍

  കൊച്ചി - 682 017

  Ph: 0484-2531920, 2539533, 2530736

 9. ഇടുക്കി

  കെ.കെ.ജയചന്ദ്രന്‍

  സെക്രട്ടറി

  സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

  കോളനി - പി.ഒ

  ചെറുതോണി

  ഇടുക്കി - 685 602

  Ph: 0486-2235474, 235214

 10. കോട്ടയം

  വി.എന്‍.വാസവന്‍

  സെക്രട്ടറി സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

  ബി.റ്റി.ആര്‍ സ്മാരക മന്ദിരം

  തെക്കുംഗോപുരം

  കോട്ടയം - 686 001

  Ph: 0481-2581582, 2582217

 11. ആലപ്പുഴ

  ആര്‍.നാസര്‍

  സെക്രട്ടറി

  സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

  തിരുവമ്പാടി പഴവീട്‌ - പി.ഒ

  ആലപ്പുഴ - 688 009

  Ph: 0477-2251453, 2263453

 12. പത്തനംതിട്ട

  കെ.പി. ഉദയഭാനു

  സെക്രട്ടറി

  സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

  പത്തനംതിട്ട പി.ഒ

  പത്തനംതിട്ട - 689 645

  Ph: 0468-2222791,2223064

 13. കൊല്ലം

  എസ്‌.സുദേവന്‍

  സെക്രട്ടറി

  സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

  പോളയത്തോട്‌

  കൊല്ലം - 691 021

  Ph: 0474-2742170, 2743763

 14. തിരുവനന്തപുരം

  ആനാവൂര്‍ നാഗപ്പന്‍

  സെക്രട്ടറി

  സി.പി.ഐ(എം) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

  മേട്ടുക്കട

  തൈക്കാട്‌

  തിരുവനന്തപുരം - 695 014

  Ph: 0471-2324107, 2324689